Servis Karolina Zadar

-Današnji ljudi misle da rad treba urediti tako kako bi dobio što veći dobitak. To je pogrešno mišljenje; treba ga urediti tako da ljude čini sretnima. (Paul Ernest) – “Neka budućnost kaže istinu i procijeni svakoga u skladu s njegovim radom i postignućima. Sadašnjost je njihova; a budućnost, za koju sam zaista radio, je moja.” – Nikola Tesla

Kontakt:

+385 95 537 0009